Stowarzyszenie Nasze Osiedle

Naszą misją jest:

Realizacja konstytucyjnych zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasad budowy społeczeństwa obywatelskiego w celu wypracowania realizacji spójnej wizji przyszłości.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania wspierające inicjatywy mieszkańców na rzecz podwyższania standardów środowiska przyrodniczego i substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury osiedlowej, a także poprzez promocje zdrowego stylu życia.